Inntelhotel 2859 2000x500

 

 Nieuwsbrief januari 2023

              

Nu eens een bericht van de penningmeester over de contributie…In onderling overleg met de drie buurt KBO’s is besloten de contributie gezamenlijk te verhogen naar 25 euro per jaar, deze loopt nu gelijk aan die van de landelijke KBO’s. Deze verhoging is mede noodzakelijk doordat “De Stek” haar huur fors heeft verhoogd vanwege de hoge energiekosten. De contributie wordt volgens de statuten van de vereniging in de jaarvergadering vastgesteld, waardoor de contributie pas na de jaarvergadering wordt geïnd en/of per rekening wordt verstuurd.  Ook willen wij u nog bedanken voor het stemmen op de Rabo-sponsoractie voor onze vereniging. We hebben dit jaar € 353,44 van de Rabo ontvangen. Dit bedrag was iets hoger dan vorig jaar. Gerard Baars

 

Van de voorzitter...... Hopelijk bent u de feestdagen goed doorgekomen. Winterdagen waren het niet, maar we zullen niet klagen. De thermostaat moet wel een graad lager, zegt iedereen,  maar hier in Nederland hebben we niet echt te klagen. Maar waarom staan wij als Nederlanders daar dan wel om bekend? Klagen ze in andere landen dan niet of leeft men daar relaxter of misschien meer op zichzelf? Ik weet het niet. Daarom neem ik me voor om meer te genieten van de mooie dingen om me heen en van de gezellige activiteiten die er zijn. Uiteraard bij de KBO, zoals onze komende wintermiddag waar wij deze keer niet voor de erwtensoep gaan maar u graag eens wat anders bieden. “Verandering van spijs doet eten” is het gezegde. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten om samen een gezellige ontspannen middag te hebben. Marry de Ridder

 

Activiteitenkalender:

woensdag 15 februari: wintermiddag. Let op: andere datum dan in de vorige nieuwsbrief.

vrijdag 24 februari     : biljartdag 3 KBO’s in Lutjebroek.

zaterdag 11 maart       : jaarvergadering met na afloop twee rondes kienen. Klaas heeft weer
                                         mooie verhalen.

 

Lief en Leed:

Jarigen: Onze felicitaties en -als de gelegenheid er is- maak er een gezellige dag van.

               Koester je geluksmomenten en alle goede wensen voor de komende tijd.

               Nog vele jaren, dat wensen wij, en veel GELUK daarbij.

Zieken: Als wij het konden regelen kwam enkel Gezond en Geluk op jullie pad.
                Wij wensen een ieder sterkte en vertrouwen.

Overleden: Het gezin van Bep van Westen moest afscheid nemen van hun lieve moeder en oma. De laatste tijd waren er veel zorgen om haar gezondheid. Wij wensen dat haar gemis wordt ingevuld met mooie herinneringen vanuit de goede jaren  met jullie samen...Ons medeleven.

Eind vorig jaar is ons trouwe lid Piet Schanzle overleden. Piet was jarenlang aanwezig bij het klaverjassen. Samen met zijn vrouw Ditte namen ze ook deel aan al onze gezellige activiteiten. 

Piet zijn betrokkenheid aan onze KBO zullen we missen. Ditte, wij wensen jou en je gezin kracht en sterkte toe en koester de mooie herinneringen. Ons medeleven.

Anne Breed

 

Terugblik Kerstviering

Mooie opkomst (90) en een gezellig samenzijn. Het optreden van Christmas Carol kwam niet helemaal uit de verf. Ze zingen “a Capello”, het klonk wat vlak. Dit komt -denk ik- mede door de akoestiek van De Stek, een grote wat holle zaal waardoor het geluid niet draagt. Hoe anders klonk het toen de door Wim geprinte kerstliedjes op de tafels werden rondgedeeld. Met Theo achter de piano werden deze massaal en luidkeels meegezongen.

Wat een koor!! en dat zonder repetitie. Bij Stille Nacht en Midden in de Winternacht zullen herinneringen boven zijn gekomen hoe vroeger thuis de kerst gevierd werd … Met aan het eind  ”de Bergen van Tirol“ ging het dak er bijna af en kunnen we terugzien op een mooie kerstmiddag.

 

Wintermiddag woensdag 15 februari                         

Nee, dit jaar eens geen snert. We gaan nu -zoals u in de uitnodiging kunt lezen- voor een Stamppottenmaaltijd. Waarom? Niet een ieder houdt van snert en dat weerhoudt ook leden om deze middag bij te wonen                                                                              .                     

Met de stamppottenmaaltijd, zoals die nu op het menu staat, is er voor een ieder vast wel wat van hun gading bij. Van hutspot tot boerenkool, zuurkool met worst of een bal gehakt en heerlijke jus. Bijkomend voordeel is ook dat u bij thuiskomst niet meer aan het kokkerrellen hoeft, maar voldaan uit kan buiken. Vooraf is er een optreden van “Bes” uit Bovenkarspel. Ik ken hem niet maar zijn recensies zijn zeer goed: een mooie warme stem en een gevarieerd repertoire. We laten ons graag door hem verrassen. U ook???  Wees erbij en vul snel de coupon in en… deze keer niet bij Anne (elke keer dat geklepper van die brievenbus) maar bij Truus!! 

Theo Essen                                                            

Biljarten                                                         

Op 2 januari is het kampioenschap van het afgelopen jaar verspeeld. Er zijn drie poules en de winnaars daarvan gaan in de wacht. In het tweede halfjaar wordt de tweede ronde gespeeld. Ook daar weer drie winnaars. Dit zouden er zes moeten zijn, ware het niet dat onze nestor Rinus Maas (wat ook weer een winnaar uit de eerste ronde was) kwam te overlijden. Toen moesten ze het met vijf winnaars doen. Na wat gepuzzel kwamen Nico Neuvel en Jan Buis in de finale. Na een spannende strijd kwam Jan Buis als winnaar uit de bus. Gerrit Oud werd derde. Dit alles onder de bezielende leiding van Sjaak Koster, onze wedstrijdleider. Sjaak bedankt maar weer voor het afgelopen jaar.    

Klaas Neuvel

Biljarters opgelet:

Vrijdag 24 februari is weer het biljartpektakel in de Wurf met de drie KBO’s. Vanaf 30 januari kan er weer ingeschreven worden. Wacht niet te lang met inschrijven, want Vol is Vol.

U kunt inschrijven bij Klaas Neuvel. Tel: 513556

De volgende nieuwsbrief nummer 88 verschijnt omstreeks 28 februari 2023.

 

 

 


Nieuwsbrief nr 87 januari 2023

2 februari 2023

IMG 2166 Aangepast

Lees meer …