homepage

 

                              Welkom op de website van   KBO Grootebroek    Voor alle senioren

 Grootebroek ligt in het landelijk West-Friesland, de streek ten Oosten  van de lijn Hoorn-Medemblik. Grootebroek maakt deel uit van de gemeente Stede Broec.

Stede Broec is in 1979 ontstaan uit samenvoeging van de  gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek. Met de naam Stede Broec is teruggegrepen op “de stede Broec”, de naam waarmee het gebied  in de Middeleeuwse documenten aangeduid werd. De gemeente bestaat uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. De drie woonkernen van Stede Broec zijn tot op zekere hoogte nog altijd op zichzelf staande gemeenschappen met eigen verenigingen, organisaties en evenementen.

Het grondgebied van Stede Broec en de omliggende gemeenten ontstond rond 1500 voor Christus, toen na overstromingen stukken land droogvielen. Bodemonderzoek heeft aangetoond dat er in die periode sprake was van bewoning. Er zijn ploegsporen, resten van woningen en stenen werktuigen in de bodem gevonden. Op de hoek van de Inlaat en Overstort is een ( gerestaureerde ) prehistorische grafheuvel.

Stede Broec is van oudsher een agrarische gemeente. Ook de visserij was eeuwenlang een belangrijke bron van bestaan. Daaraan kwam een eind met de afsluiting van de Zuiderzee.
Agrarische bedrijvigheid is nog altijd een belangrijke bedrijfstak.

De groei van Bovenkarspel en Grootebroek begon in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Op 1 januari 2016 heeft de gemeente Stede Broec 21.527 inwoners.

Terwijl de gemeente groeide werd er gewerkt aan goede voorzieningen in het centrum. Dit resulteerde in de bouw van winkelcentrum Streekhof, al een paar keer flink uitgebreid, bibliotheek en moderne seniorenvoorzieningen.